Ви тутГоловна>>Менеджмент>>Контрольна робота з кадрового менеджменту

Контрольна робота з кадрового менеджменту

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Контрольна робота з кадрового менеджменту

Завдання №1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Валенсія"  (ТД „Валенсія”) засновано у 1999 році.

Юридична адреса: м. Київ, вул.  Тарасівська 42.

Основним видом діяльності підприємства є оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями вітчизняного виробництва.

Підприємство реалізує продукцію торгових марок "Смирновъ" і "Перша столиця", а саме: "Смирновъ. Столове вино №21", "Смирновъ. Сухарничек №21", "Смирновъ. Перцовая №21", "Перша столиця", "Князь Святослав", "Золоте кільце", "Пшенична", "Столична", "Українська з перцем", "Князівський келих". Є в асортименті алкогольної продукції і бальзами: "Дамський секрет", "Скарби скіфів", "Чаклун".

Торговому дому "Валенсія" належать ексклюзивні права на реалізацію в Україні горілки "Смирнов", зробленої за ліцензійною угодою з компанією "Торговий дім нащадків постачальника двору його імператорської величності П.А. Смирнова" (м. Москва).

Завдяки відмінній якості продукція торгового дому виділяється серед аналогічної продукції на ринку України. Сьогодні дилери підприємства вже працюють у Донецьку, Одесі, Полтаві, Рівно. В даний час організовується торгівля у всіх обласних центрах країни.

Основні показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства наведено  у табл.1

Підприємство розташоване на першому поверсі адміністративної будівлі.

Загальна площа становить – 730 м 2 , торговельна площа – 680 м2. На кінець 2001 року чисельність працівників становила 126 чоловік, в тому числі 16 чоловік – працівники прилавка.

Поряд з роздрібною торгівлею підприємство також займається оптовою (на неї припадає основний дохід). Оптова торгівля – це торгівля виключно спиртними напоями, роздрібна – спиртні напої, товари повсякденного вжитку, продукти харчування.

Торговельний зал поділено на дві половини: - в першій виставлено товари повсякденного вжитку та продукти харчування; - в другій спиртні напої. В другому залі також знаходиться дегустаційний куточок, де споживачі можуть покуштувати продукцію. Тут також на цінниках разом з роздрібною ціною вказано оптові ціни, які на 10 – 15% нижчі.

З другої половини 2001 року торговий зал був переведений на роботу за методом самообслуговування. Завдяки цьому не допускаються черги у вузлах розрахунків та контролю, покупцям дана можливість добре проглядати торговельний зал, найбільш раціонально використовується торговельна площа; забезпечується максимальна пропускну спроможність магазину; створені найбільш сприятливі умови праці для співробітників магазину; забезпечуються сприятливі умови для поповнення товарних запасів у торговельному залі з підсобних приміщень.

Аналіз ефективності господарської діяльності ТД „Валенсія”.

Структура управління Торгового дому „Валенсія”

Повноваження директора товариства визначаються статутом товариства.

До функцій фінансового директора відносяться:

 1. ведення бухгалтерського і податкового  обліку відповідно до  національних стандартів і нормативних актів, що діють на Україні;
 2. надання податкової, фінансової і статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством;
 3. моніторинг, аналіз і планування поточної діяльності підприємства;
 4. надання щорічного звіту в органи правління товариства.

До функцій комерційного директора відносяться:

 1. контроль над дотриманням техніки безпеки і вимог до охорони праці на підприємстві;
 2. контроль над станом устаткування, забезпечення своєчасного ремонту і профілактичних робіт;
 3. контроль якості матеріалів, моніторинг запасів матеріалів, своєчасна доставка запасів зі складу;
 4. проведення маркетингових досліджень з можливим залученням фахівців на тимчасову роботу;
 5. планування і керування запасами підприємства;
 6. надання щорічного звіту в органи правління товариства.

Віковий склад працюючих на підприємстві:  18-24 років - 17%, 25-35 років -33%, 35-50 років 19%, 50 і старше 31%. Середньоспискова чисельність працівників на кінець 2002 року склала 126 чоловік, у тому числі працівники прилавка - 16 чоловік.

Завдання №2.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ СТАНОМ

на 31.12.2002                       ТД „Валенсія”

                                                                                            (назва організації)

            Кадровими питаннями на підприємстві займається менеджер по персоналу та очолюваний ним відділ кадрів (2 чоловіка, разом із менеджером).

            Менеджер по персоналу напряму підпорядковується директору підприємства. Метою роботи менеджера по персоналу є організація оперативного і перспективного керування персоналом компанії разом з директором і керівниками структурних підрозділів компанії.

Задачі:

 • оптимізація організаційної структури компанії, забезпечення взаємодії між підрозділами в питаннях роботи з персоналом;
 • формування і підтримка штату, що відповідає вимогам роботи в компанії, її цілям і задачам;
 • здійснення професійної підготовки співробітників;
 • ведення кадрової документації.
 • Метою роботи менеджера по персоналу є організація оперативного і перспективного керування персоналом компанії разом з директором і керівниками структурних підрозділів компанії.

Задачі:

 • оптимізація організаційної структури компанії, забезпечення взаємодії між підрозділами в питаннях роботи з персоналом;
 • формування і підтримка штату, що відповідає вимогам роботи в компанії, її цілям і задачам;
 • здійснення професійної підготовки співробітників;
 • ведення кадрової документації.

 

Обов’язки менеджера по персоналу.

1) Керування персоналом:

 • вироблення і проведення кадрової політики для реалізації цілей і задач роботи компанії;
 • аналіз і прогнозування кадрового розвитку по напрямках діяльності фірми й окремих підрозділів;
 • пророблення і ведення мотиваційного і соціального пакетів для співробітників компанії,
 • підготовка і контроль дотримання наказів, розпоряджень і ін., зв'язаних із процесом керування персоналом;
 • дослідження персоналу з метою удосконалювання роботи компанії;
 • складання і ведення адаптаційних планів по нових співробітниках, контроль проходження ними іспитового терміну;
 • розробка і коректування штатного розкладу по фірмі.

2) Набір персоналу:

 • опис вакансії (вимоги до кандидатів, аналіз ринку праці, умови наймання й ін.) разом з її заявником, вироблення методу підбора,
 • вибір засобів пошуку персоналу (рекрутингові агентства, преса й ін.), ведення роботи з ними,
 • допомога безпосереднім керівникам-заявникам вакансій у підготовці до участі в співбесідах з кандидатами (розробка питань, методика співбесіди й ін.),
 • проведення співбесід і, при необхідності, тестувань кандидатів.

3) Навчання і розвиток персоналу

 • вивчення потреб підрозділів компанії по навчанню персоналу;
 • визначення стратегії компанії на вибір систем і форм навчання персоналу;
 • складання плану і бюджету навчання на основі потреб структурних підрозділів;
 • організація і реалізація навчальних курсів, як самостійно, так і за допомогою залучених фахівців у рамках затвердженого навчального плану;
 • моніторинг персоналу;
 • оцінка ефективності проведеного навчання, у тому числі за допомогою співбесід і атестації.

4) Вимір ефективності роботи співробітників:

 • розробка і впровадження критеріїв оцінки ефективності співробітників компанії разом з керівниками структурних підрозділів;
 • розробка і проведення форм і процедур оцінки й атестації персоналу;
 • організація, координація і контроль проведення процедур оцінки ефективності персоналу.

5) Система мотивації і соціального захисту

 • участь у розробці пропозицій по системі мотивації персоналу компанії,
 • рекомендації з рівня зарплат відповідно до  ситуації на ринку праці,
 • розробка і реалізація пропозицій по розвитку соціальної сфери;
 • контроль дотримання затверджених рішень по мотивації персоналу.

6) Документація і кадрове діловодство:

 • проведення процедур оформлення, звільнення співробітників компанії;
 • ведення баз даних по співробітниках,
 • ведення кадрової документації (накази і розпорядження по особовому складу, штатні розклади, трудові угоди, посадові інструкції, правила внутрішнього розпорядку і ін. відповідно до  вимог діючого трудового законодавства)
 • ведення обліку фактичного робочого часу і відпусток співробітників;

Взаємодія з іншими підрозділами і сторонніми організаціями.

1) З відділом збуту.

Вхідна інформація:

 • копії розпоряджень по підрозділі, пов'язані із заохоченням і покаранням співробітників, видавані в рамках повноважень начальника відділу збуту ;
 • копії пропозицій по заохоченню/покаранню співробітників підрозділу, що направляються на ім'я директора;
 • заявки за установленою формою на підбор/заміну персоналу.

Вихідна інформація:

 • дані по реально відпрацьованому робочому часі співробітників підрозділу;
 • пропозиції по заохоченню/покаранню співробітників підрозділу в рамках виконання Правил внутрішнього розпорядку й інших дисциплінарних документів і вимог по компанії;
 • дані про терміни виходу на роботу відібраних кандидатів і адаптаційний план для них.

Спільна робота:

по кадровому плануванню, найманню і розміщенню персоналу;

 • по плануванню навчання персоналу відділу збуту;
 • по оцінці персоналу;
 • по мотивації персоналу;
 • іншим питанням керування персоналом.

2) З бухгалтерією.

Вхідна інформація:

 • копії розпоряджень по підрозділі, зв'язаних із заохоченням і покаранням співробітників, видавані в рамках повноважень головного бухгалтера;
 • копії пропозицій по заохоченню/покаранню співробітників підрозділу, що направляються на ім'я директора;
 • заявки за установленою формою на підбор/заміну персоналу.

Вихідна інформація:

 • дані на знову прийнятих співробітників (копія наказу про прийом на роботу, повний паспортний дані, ідентифікаційний код, довідка про зарплату з попереднього місця роботи);
 • табель обліку робочого часу співробітників;
 • накази й інші документи, необхідні для завердження головним бухгалтером і роботи бухгалтерії (накази на прийом на роботу, про відпустки, про перевід на іншу посаду, дані на  співробітників, що звільняються, і ін.);
 • зміни в штатному розкладі;
 • договори (для узгодження і затвердження);
 • звітність по витратах.

3) З фінансовим директором.

Вхідна інформація:

 • затверджений кошторис витрат менеджера по персоналу (план по витратах на 3 місяці, включаючи витрати на пошук і підбор персоналу, інші витрати, план підлягає щомісячній корекції)

Вихідна інформація:

 • кошторис планованих витрат (на місяць, на 3 місяці з щомісячним коректуванням);
 • договори зі сторонніми організаціями;
 • платіжні документи.

Спільна робота:

 • по розробці і корекції системи мотивації персоналу.

4) Зі складом.

Вхідна інформація:

 • копії розпоряджень по підрозділі, зв'язаних із заохоченням і покаранням співробітників, видавані в рамках повноважень начальника складу;
 • копії пропозицій по заохоченню/покаранню співробітників підрозділу, що направляються на ім'я директора;
 • заявки за установленою формою на підбор/заміну персоналу;
 • дані по реально відпрацьованому робочому часі співробітників підрозділу

Вихідна інформація:

 • дані про терміни виходу на роботу відібраних кандидатів і адаптаційний план для них.

Спільна робота: 

 • по кадровому плануванню, найманню і розміщенню персоналу;
 • по оцінці персоналу;
 • по мотивації персоналу;
 • з інших питань керування персоналом.

5) З відділом маркетингу.

Спільна робота:

 • по плануванню й організації навчального процесу по продукції компанії.

6) З референтом компанії.

Вихідна інформація:

 • кадрова статистика (2 число кожного місяця).
 • копії документів, необхідних для архіву компанії.

Спільна робота:

 • по організації/корекції документообігу і Регламентів компанії в області роботи з персоналом.

8) Зі сторонніми організаціями:

Прочитано 1261 разів