Ви тутГоловна>>Географія>>Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси - Реферат

Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси - Реферат

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси - Реферат


1.    Клімат. Кліматотворні чинники.


Кліматичні пояси та області Землі, закономірності розміщення
Клімат — це багаторічний режим погоди, властивий певній місце¬вості. Клімат формується під впливом трьох найважливіших чинників:
— надходження на Землю сонячної радіації, кількість якої визна¬чається кутом падіння сонячних променів, що залежить від широти місця;
— атмосферної циркуляції — закономірного переміщення повітря¬них мас, в процесі якого здійснюється перенос тепла і вологи;
— характеру підступаючої земної поверхні — рельєфу.
Клімат закономірно змінюється в широтному напрямі — від еквато¬ра до полюсів.
На Землі виділяються 13 кліматичних поясів. Головна ознака по¬ясу — переважання тих чи інших типів повітряних мас.
Основних поясів сім:
— екваторіальний (панують екваторіальні повітряні маси (ПМ) —
жаркі і вологі);
— два тропічних (тропічні ЇІМ — жаркі і сухі);
— два помірних (помірні ПМ — помірно теплі і помірно вологі);
— арктичний (арктичні ПМ — холодні і сухі);
— антарктичний (антарктичні ЇІМ — дуже холодні і сухі).
Оскільки по сезонах пояси тисків і повітряних мас переміщаються слідом за Сонцем то на північ (з березня по вересень), то на південь (з вересня по березень) від екватора, на Землі виникли перехідні кліма¬тичні пояси, їх шість:
— два субекваторіальних (влітку панують екваторіальні ПМ, взим¬ку — тропічні);
— два субтропічних (влітку — тропічні ПМ, взимку — помірні);
— субарктичний (влітку — помірні ПМ, взимку — арктичні);
— субантарктичний (влітку — помірні ПМ, взимку — антарктичні).
Всередині кліматичних поясів виділяються кліматичні області – території з певним типом клімату.
Тип клімату — це стійка сукупність кліматичних показників, харак¬терних для певного періоду часу і певної території.
Екваторіальний, арктичний і антарктичний кліматичні пояси ма¬ють лише по одному типу клімату, оскільки повітряні маси там весь рік не змінюють своїх властивостей і однакові як над суходолом, так і над океаном. Для субекваторіального поясу також характерний один тип клімату — влітку жаркий і вологий, взимку — жаркий і сухий.
В тропічному поясі чітко виражено два типи клімату. У внутрішніх районах материків і на західному узбережжі формується тропічний пус¬тельний тип клімату. На східних узбережжях материків формується тропічний вологий тип клімату.
У субтропічному поясі формуються три типи клімату: біля західного уз¬бережжя — субтропічний середземноморський (із теплою вологою зимою і сухим жарким літом), у центрі материка — субтропічний континентальний (через віддаленість від океанів весь рік мало опадів), на східному узбережжі — субтропічний вологий (із вологою зимою і вологішим від зими літом).
У помірному поясі, де панують західні вітри, у західних берегів фор¬мується помірний морський тип клімату (із рівномірним зволоженням протягом усього року). Далі на схід виділяються помірно континенталь¬ний, континентальний і різко континентальний типи клімату. На східному узбережжі, де панують мусони, формується помірний мусонний тип клімату (із сухою холодною зимою і вологим теплим літом).
У субарктичному і субантарктичному поясах виділяють морський і континентальний типи клімату.2.    Залежність клімату від географічної широти, підстилаючої поверхні, циркуляції атмосфери


Клімат залежить від географічної широти, тому що вона визначає кут падіння сонячних променів, а значить — приплив на Землю соняч¬ної радіації. Цей чинник став причиною появи на планеті п'ятьох тепло¬вих поясів — жаркого, двох помірних і двох холодних.
Циркуляція атмосфери — не менш важливий чинник, який утво¬рює клімат, оскільки повітряні маси, що переміщуються (теплі або хо¬лодні, сухі або вологі), спроможні сформувати усередині теплового по¬ясу різноманітні режими погоди (тобто клімати). На глобальному рівні загальна .циркуляція атмосфери призводить до утворення поясів висо¬кого (у тропічних широтах і полярних областях) і низького (в екваторі¬альній смузі й помірних широтах) тиску.
Кліматичні пояси Землі (екваторіальний, субекваторіальні, тропічні і т. д.) — приклад спільної дії двох факторів — надходження сонячної радіації і планетарної атмосферної циркуляції.
Як приклад циркуляції повітряних мас, що призводять до форму¬вання клімату на регіональному рівні, можна назвати мусони — вітри, що змінюють свій напрямок два рази на рік. Літній мусон, дме з океану на сушу, а зимовий — навпаки.
Підстилаюча поверхня — це своєрідний фон, на якому відбувається перерозподіл тепла і вологи, це важливий кліматотвірний чинник. Так, висота місцевості над рівнем моря впливає і на кількість опадів (у горах їх випадає більше, ніж на прилягаючих рівнинах), і на температуру по¬вітря (чим вище, тим холодніше), У результаті в горах формується ви¬сотна кліматична поясність.
Гори можуть перешкоджати проникненню холодних повітряних мас (наприклад, Кримські гори захищають Південний берег Криму від хо¬лодного повітря північних широт. Гімалаї — приклад гір, що перешкод¬жають проникненню вологих повітряних мас усередину материка.
На клімат впливають і прибережні течії. Так, холодна Бенгельська те¬чія біля берегів Африки стала причиною утворення тропічної пустелі Наміб. У залежності від характеру підстилаючої поверхні (океан або суша) формуються морські і континентальні типи клімату.

Прочитано 1005 разів