Ви тутГоловна>>Історія України>>Аграрна реформа П.А. Столипіна - Реферат

Аграрна реформа П.А. Столипіна - Реферат

Оцініть матеріал!
(5 голосів)

Аграрна реформа П.А. Столипіна - Реферат

 

 

 • Вступ
 • Сходження по щаблях влади і програма П.А. Столипіна
 • Аграрна реформа
 • Крах Столипінського аграрної політики
 • Список літератури

 

ВСТУП.

     Петро Аркадійович Столипін ввійшов в історію України ,як видатний державний діяч, значний реформатор. На початку 90-х р.  19 ст. у України почався промисловий підйом. Він продовжувався декілька років і йшов дуже інтенсивно. Особливо  високими темпами розвивалася важка промисловість, що до кінця сторіччя давала майже половину всієї промислової продукції в її вартісному виразі. По  загальному обсягу продукції важкої промисловості Україна ввійшла в число перших країн світу.

     Промисловий підйом  був  підкріплений  гарними врожаями протягом ряду років. Пожвавлення в  промисловості супроводжувалося бурхливим залізничним будівництвом. Уряд вірно оцінив  значення  залізниць  для майбутнього економіки і не шкодував грошей для розширення їхньої мережі. Дороги зв'язали багаті сировиною околиці з промисловими центрами,  індустріальні міста і землеробські губернії - із морськими портами.

     Головною причиною промислового підйому 90-х рр.  явилася економічна політика уряду, однієї зі складових частин якої стало установлення  ввезень в Україну товарів й  одночасно усунення  перешкод на шляху проникнення в країну іноземних капіталів. Ці міри,  за задумом їхніх ініціаторів повинні були позбутися молоду вітчизняну промисловість від згубної конкуренції і тим самим сприяти її розвитку,  якому  допомагали  закордонні гроші. У економічній політиці влади кінця 19 - початку 20 ст., було чимало сильних сторін. У ті роки Україна впевнено завоювала позиції на ринках Дальнього і Середнього Сходу,  притисняючи там своїх суперників. Про це свідчить промисловий зліт 90-х рр.  Проте, ця політика залишалася внутрішньо суперечливою. І не тільки тому, що в ній володіли адміністративні міри  і  недооцінювалися значення  приватного підприємництва. Головне полягало в тому,  що самому курсу уряду не вистачало збалансованості між  потребами промисловості і сільського господарства.

    Незбалансованість господарства стала однією з причин економічної кризи початку 20 сторіччя. Скорочення промислового виробництва , що почалося в 1900 р. було викликано слабким розвитком ринкових відношень у сільському господарстві. Аграрна реформа Столипіна стала природним продовженням урядового курсу саме цього періоду. Логіка  самої  економічної політики робила неминучу спробу прискорити капіталістичний розвиток села. Ця спроба і уклала основу Столипінської реформи.

СХОДЖЕННЯ ПО ЩАБЛЯХ ВЛАДИ І ПРОГРАМА П.А.СТОЛИПІНА

П.А.Столипін прийшов до влади в переломний момент, коли в правлячих колах відбувався перегляд політичного курсу, обумовленого терміном "цезаризм". Курс цей являв собою спробу царату зміцнити свою соціальну опору,  розхитану революцією,  зробивши ставку на селянство. Законопроект про примусову відчуженість частини земель поміщика був уперше запропонований не Думою,  а урядом, ще до скликання Думи. Його розробив по прямому завданню Витте головний керуючий землеустроєм і землеробством Н.Н.Кутлер,  назвавши " Проектом закону про міри до розширення і поліпшення селянського землеволодіння ".  Доля законопроекту Кутлера,  як і його самого, була уже вирішена. Кутлер одержав відставку.

     Обрана Дума виявилася без єдиного правого,  інакше кажучи,  вона виявилася наполовину лівої,  а її центром стали  кадети  з  програмою примусової відчуженості - аграрного курсу,  запереченого царем. Це було перше протиріччя. Друге виявилося ще більш серйозним: трудовики, селяни,  у  свою  чергу,  відкинули свій власний проект 104-х, утримання якого зводилося до конфіскації поміщицьких  земель і націоналізації всієї землі. У цій ситуації на політичну авансцену вийшов  П.А.Столипін.

    Столипін був призначений міністром внутрішніх справ 26 квітня 1906 р. Депутати першої Думи були прийняті царем на інший день - 27. Йому було довірено прокласти політичний курс у нових,  цілком незвичних для царату історичних умовах - забезпечити співпрацю самодержавства з "народним представництвом".  Дуже незабаром Столипін зайняв посаду голови ради міністрів. Розпуск першої Думи  і  його призначення відбулися день у день - 8 липня 1906 року.

    Службовий шлях, пророблений Столипіним у провінції, був цілком ординарним, який нічим не відрізнявся від  інших чиновників ,  який став губернатором. Столипін був вихідцем з древнього дворянського  роду, про який вперше згадується в 16 сторіччі.

     У 1884 році у віці 22 років П.А.Столипін закінчив  природний факультет Петербургського Університету і відразу поступив на службу в Міністерство внутрішніх справ. Через два роки перейшов у відомство землеробства і державного майна, але потім повернувся до міністерства,  де починав свій службовий шлях. Спочатку він був призначений повітовим ватажком дворянства,  а в 1899 році – губернатором. У 1902 році В.К.Плеве призначив його виконуючим на посаді Гродненського  губернатора. У 1903 році Столипін став Саратовським губернатором. Це було,  безумовно актом високої довіри  з боку всесильного  Міністерства  внутрішніх справ, тому що губернія рахувалася "червоної", і саме із Саратова Столипін Їхав у Петербург.

Період перших двох Дум був часом бурхливого сходження Столипіна, твердження його авторитету в "верхах".  Правляче коло, і насамперед  Миколи ІІІ,  вважали Столипіна тим сильною  людиною,  що  зможе "заспокоїти" країну.

Дума виявилася в центрі головних турбот Столипіна. Було очевидно, що уряду  і  поміщикам  із ній не зжитися:  аграрна програма трудівників ставила під сумнів саме існування режиму. Дума  була приречена і 8 липня 1906 року була розпущена. Саме з цього моменту починається  навальний зліт Столипіна. Узятий їм  курс  в  аграрному питанні, жорстоке придушення революції підняли його престиж при дворі і дворянських колах. Ще більш вище піднявся він після замаху, зробленого  есерами-максималістами  12 серпня 1906 року. Хоча Столипін не постраждав,  відповідна реакція влади  була  більш  ніж жорстокою.

У місцевостях, оголошених на військовому положенні і положенні миттєвої охорони, уводилися військово-польові суди. Почалась вакханалія смертних вироків і шибениць. Друга Державна Дума була обрана Столипіним  як полігон для випробувань майбутнього бонопартистського курсу. Вже з перших днів її існування було ясно, що вона приречена.  Друга Дума почала свою роботу 20 лютого 1907 року, уже 6 березня Столипін виступив перед ній з урядовою програмою реформ, і дав зрозуміти, що режим не має наміру ділитися своєю владою з "народним представництвом". 10 березня Столипін виступив  із  викладом  державної концепції дозволу аграрного питання.

Сумнівів не було, що друга Дума незабаром припинить своє існування. Не було тільки приводу: його шукали і незабаром знайшли. За допомогою двох провокаторів було  состряпано  обвинувачення   соціал-демократичної фракції другої Думи в підготуванні її військової змови.

Новий етап у діяльності Столипіна був відкритий маніфестом. 3 червня 1907 року про розпуск другої Думи. Акт 3 червня був справедливо названий “Державні перевороти”, він був зроблений у порушення маніфесту 17 жовтня 1905 року й основних законів 1906 року, відповідно до котрих жодний закон не міг бути прийнятий без санкції Державної Думи.

Новий виборчий закон, обнародуваний також 3 червня 1907 року, робив відверту  ставку  на  поміщиків  і значних буржуазій. З цією ціллю закон різко збільшував від курії землевласників, що одержали 50 % місць. Дуже  спритний  хід  був  зроблений  урядом проти кадетів на користь октябристів:  міська курія була розділена на два розряди  на основі майнового цензу.

У треті Державної Думі зібралося дві більшості. При голосуванні за  явно консервативні проекти фракція октябристів (154 депутата) голосувала разом із фракціями правих і націоналістів (147 депутатів), а  при  голосуванні за проекти реформ буржуазного характеру ті ж октябристи об'єднувалися з кадетами і фракціями , що примикали до них.

Існування двох блоків у Думі дозволяло Столипіну проводити політику лавірування між поміщиками і значною буржуазією. Створення системи,  що уособлювала третя Дума, поряд з аграрною реформою було другим кроком перетворення України  в буржуазну монархію (першим кроком була реформа 1861 року).

Соціально-політичний зміст зводиться до того,  що  цезаризм  був остаточно перекреслений:  Дума  "селянська"  перетворилася  в  Думу "панську".16 листопада 1907 року, через два тижні після почата роботи третьої Думи,  Столипін виступив перед ній з урядовою декларацією. Першою й основною задачею уряду є не "реформа", а боротьба  з революцією. Другою центральною задачею уряду Столипін оголосив проведення аграрного закону 9 листопада 1906 року, що є "корінною думкою теперішнього уряду...".

З "реформ" були обіцяні реформи місцевого самоврядування, страхування робітників і ін.

АГРАРНА  РЕФОРМА

Столипін, будучи поміщиком, ватажком губернського дворянства, знав і розумів інтереси поміщиків; на посаді губернатора в період революції бачив  повсталих селян,  тому для нього аграрне питання не був відверненим поняттям.

Суть реформ:  проведення  під  самодержавство тривкого фундаменту і просування по шляху промислового, а отже, капіталістичного розвитку. Ядро реформ - аграрна політика.

Аграрна реформа була головною й улюбленою дитиною Столипіна. Цілей у реформи  було декілька:  соціально-політична - створити в селі тривку опору для самодержавства з міцних власників, обколов їх від основної маси селянства і противопоставив їх їй; міцні господарства повинні були стати преградою на шляху наростання революції в селі; соціально-економічна - зруйнувати общину ,  насадити приватні хазяйства у виді отрубов і хуторів,  а надлишок робочої сили направити в  місто, де її поглине  промисловість , що росте; економічна - забезпечить підйом сільського господарства і подальшої індустріалізації країни з тим, щоб ліквідувати відставання від передових держав.

Перший крок у цьому напрямку був зроблений у 1861 році. Тоді  аграрне питання вирішувалося за рахунок селян, що сплачували поміщикам і за землю, і за волю. Аграрне законодавство 1906-1910 років  було другим кроком,  при  цьому  уряд,  щоб усталити свою владу і владу поміщиків,  знову  намагалося  вирішити  аграрне  питання  за  рахунок селянства.

Нова аграрна політика проводилася на основі указу 9 листопада 1906 року. Цей указ був головною справою життя Столипіна. Це був символ віри, велика й остання надія,  одержимість, його дійсне і майбутнє - велике,  якщо реформа вдасться;  катастрофічне, якщо її чекає провал. І Столипін це усвідомлював.   

Обговорення указу 9 листопада 1906 року почалося в Думі 23 жовтня 1908 року, тобто через два роки після того, як він ввійшов у життя. У цілому обговорення його йшло більш півроку. Після прийняття указу 9 листопада Думою він  із  внесеними поправками надійшов на  обговорення  Державної  Ради і так само був прийнятий, після чого по даті його твердження царем став іменуватися  законом  14 червня 1910 року. По своєму утриманню це був,  безумовно, ліберальний буржуазний закон, що  сприяє розвитку капіталізму  в  селі  і, отже, прогресивний.

Указ уводив надзвичайно важливі зміни в землеволодінні селян. Всі селяни одержували право виходу з общини, що у цьому випадку виділяла вихідну землю у власне володіння. При  цьому  указ передбачав привілею  для заможних селян із метою спонукати їх до виходу з общини. Зокрема, що вийшли з общини одержували "у власність окремих домохазяїнів усі землі, в їх постійне користування".  Це означало,  що вихідці з общини одержували і  надлишки понад душову норму. При цьому якщо в даній общині протягом останніх  24 років не провадилися переділи,  то надлишки домохазяїн одержував безкоштовно, якщо ж переділи були, то він сплачував общині за надлишки по викупним цінах 1861 року. Оскільки за 40 років ціни виростили в декілька разів, те і це було вигідно заможним вихідцям.

Общини, у яких із моменту переходу селян на  викуп  не  було переділів, признавалися механічно перешедшими до приватної власності окремих домохазяїнів. Для юридичного оформлення права власності на  свою  ділянку  селянам таких общин достатньо було подати заяву в землевпорядну комісію,  що оформляла  документи на  власність , що знаходились фактично в їхньому володінні Крім цього положення, закон відрізнявся від указу деяким спрощенням процедури виходу з общини.

У 1906 році були прийняті і "Тимчасові правила" про землевпорядження селян, що стали  законом  після  утвердження Думою 29 травня 1911 року. Землевпорядним комісіям,  створеним на основі цього закону,  представлялося право  в  ході  загального землевпорядження общин виділяти окремих домохазяїнів без згоди сходу,  за своїм розсудом, якщо комісія вважала,  що  таке виділення не торкається інтересів общини. Комісіям належало також вирішальне слово у визначенні земельних суперечок. Таке право відчиняло шлях до сваволі комісій

У 1906-1907 р.  указами царя деяка частина  державних  і питомих земель  була передана Селянському банку для продажу селянам із метою ослаблення земельної тісноти. На ділі ця земля  купувалась в  основному  куркулями, що  одержали  в такий спосіб додаткові можливості для розширення господарства.

Уряд Столипіна призвів і серію нових законів про переселених селян на околиці. Можливості широкого розвитку переселення були закладені  вже в законі 6 червня 1904 року. Цей закон уводив свободу переселення без пільг,  а уряду давалося право приймати рішення про відкриття вільного пільгового переселення з окремих місцевостей імперії,  "виселення з який признавалося  особливо  бажаним". Вперше закон по пільговому переселенню був застосований у 1905 році:  влада "відчинило" переселення з Полтавської і Харківської губерній, де селянське прямування було особливо широким.

У цілому серія законів 1906-1912 р. носила буржуазний характер. Скасовувалося середньовічне надільне землеволодіння селян,  вирішувався вихід з общини,  продаж земель,  вільне переселення в міста і на околиці, скасовувалися  викупні платежі,  тілесні покарання,  деякі правові обмеження.

Одночасно з виданням нових аграрних законів уряд приймає міри до насильницької руйнації общини,  не надіясь цілком на дію  економічних  чинників. Відразу  після 9 листопада 1906 року весь державний апарат приводиться в прямування шляхом видання самих категоричних циркулярів і наказів,  а так само шляхом репресій проти тих, хто не занадто енергійно проводить їх у життя.

Практика реформи  показала ,  що селянство у своїй масі булонастроєно проти виділення з общини -  принаймні  в  більшості місцевостей. Обстеження  настроїв селян Вільним-економічним суспільством показало,  що в центральних губерніях селяни  негативно ставилися до  виділення з общини (89 негативних показників в анкетах проти 7 позитивних). Багато селянських  кореспондентів  писали, що указ 9 листопада має на меті розорити масу селян, щоб нажились на цьому деякі.

У сформованій  обстановці  для  уряду  єдиним шляхом було проведення реформи був шлях насильства над основною  селянкою  масою. Конкретні засоби  насильства  були найрізноманітніші  - від залякування сільських сходів до упорядкування фіктивних вироків, від скасування рішень сходів земським  начальником до винесення постанов повітовими землеупоряджальними комісіями про виділення домохазяїнів,  від застосування поліції  для  одержання  "згоди" сходів до висилки супротивників виділу.

Всіма правдами  і  неправдами  до 1916 року з общин було виділено 2478 тис. домохазяїнів, або 26% общинників, заяви ж були подані від 3374 тис. домохазяїнів, або від 35% общинників. Таким чином, владі не удалось домогтися своєї цілі і виділити з общини хоча б большинство домохазяїнів. Саме це і визначило крах Столипінської реформи.

Виділялися з  общини  в  основному  найбідніші селяни і куркулі. Перші продавали землю і переселялися в місто або на  околиці,  куркулі ж,  як правило, виходили, щоб закріпити надлишки і "округлити" свої ділянки за рахунок бідняцьких земель. Вони легко знаходили засоби скуповувати більш 6 душових наділів. З 2 млн.   подвір'я , що виділилося , продали свої наділи 1,2 млн., або біля 60%.

Поміщики ринулися  територіально відокремити куркулів від сільського товариства, і з цією ціллю посилено насаждались хутора й отруба. На позички хуторянам  і  на  агрономічну поміч одноособовим господарствам було асигновано більш 60 млн. рублів.

Особливу роль у роки Столипінської реформи зіграв Селянський земельний банк. Банк був створений у 1882 році для посередницьких операцій при продажі поміщицької землі селянам. Крім того, банк наполягав на розгортанні і тих землях, що вже були продані товариствам, але не були ще цілком оплачені.

Для хуторян були введені додаткові пільги - їм позичка видавалась на  повну  вартість  землі. На землях банку було створено в 1907-1916 р. 280 тис. хуторів і поселень. Серед виділених  хуторян  заможних господарств було біля 60%,  а серед поселенців - 20%,  що складало майже 0,5 млн.  подвір'я. Таким чином, уряду  не  удалося вирішити і проблему ізоляції куркулів від общин,  оскільки в общинах кулацька прошарок складав більш 1,5 млн подвір'їв, хоча був зроблений значний крок у зміцненні і розширенні кулацького прошарку в селі.

Заселення околиць,  розвиток капіталізму вшир,  безумовно, мало прогресивне значення. Але прагнення виселити як можна більше число неспокійних селян  призвело до величезних хиб в організації переселення і відводу їм земель. Невистачало поїздів і ділянок, мало відпускалося грошей на видачу позичок. Багато невлаштованих переселенців виїжджали до Сибіру,  частина з них йшли наймитувати до старожил, інші поверталися на батьківщину.

Але уряду не вдалося досягти поставленої  ними  мети  - зменшити малоземелля за рахунок переселення. У середньому в Сибір осідало біля 300 тис.  переселенців у рік, а природний приріст складав  у Європейської України більш 2 млн.  селян у рік, тобто малоземелля постійно збільшувалося.

 

Крах Столипінської аграрної реформи

 

Усього 8 років проводилася аграрна реформа, а з початком війни вона була ускладнена - і, як виявилося, назавжди. Столипін просив для повного реформування 20 років спочинку,  але ці 8 років були далеко не спокійними. Проте не кратність періоду і не смерть автору реформи,  убитого в 1911 році рукою агента охранки в київському театрі, були причиною краху всього підприємства. Головні цілі далеко не були виконані. Введення приватної подвірної власності на землю замість общинної удалося ввести тільки у чверті общинників. Не вдалося і територіально відірвати від "світу" заможних хазяїв, тому що на хутірських і поселенських ділянках поселялися менше половини куркулів. Переселення на околиці так само не удалось організувати в таких розмірах, що змогли б істотно вплинути на  ліквідацію  земельної  тісноти в центрі. Все це передвіщало крах реформи ще до початку війни, хоча її вогнище продовжував жевріти, підвищує величезним  чиновничим апаратом на чолі з енергійним приємником Столипіна - головним керуючим землевпорядженням і землеробством А.В.Кривошейним.

Причин краху реформ було декілька:  протидія  крест’янства, хіба що  виділяються  засобів на землевпорядження і переселення, погана організація землевпорядних робіт,  підйом робочого прямування у 1910-1914 р. Але  головною причиною був опір селянства проведенню нового аграрної політики.

 

Підсумкиа аграрної реформи.

 

ПОЗИТИВНІ:

 • з общини виділилося до чверті господарств, посилилося розшарування села, сільська верхівка давала до половини ринкового хліба,
 • із Європейської України переселилося 3 млн. господарств,
 • 4 млн. десятин общинних земель були залучені в ринковий оборот,
 • вартість із знарядь збільшилася з 59 до 83 руб. на одне подвір'я,
 • споживання суперфосфатних добрив виростило з 8 до 20 млн. пудів,  за  1890-1913 р.  прибуток на душу сільського населення виростив із 22до 33 руб. у рік,

 

НЕГАТИВНІ:

 • від 70%  до 90% видувши з общини селян так чи інакше зберегли зв'язку з общиною,  основну масу селян складали трудові хазяйства общинників, повернулося тому в Центральну Україну 0,5 млн. переселенців,
 • на селянське подвір'я припадало 2-4 десятини, при нормі 7-8 десятин,
 • основне с/г знаряддя - соха (8 млн. штук), 58% господарств не мали плугів,
 • мінеральні добрива застосовувалися на 2% посівних площ,
 • у 1911-1912 р. країну уразив голод, що охопив 30 млн. чоловік сторіччя
 • Крах Столипінської реформи не значив, що вона не мала серйозного значення.
 • Вона була значним кроком по капіталістичному шляху,  способствовала у визначеній мірі росту застосування машин,  добрив, увеличению товарності с/г.

 

Список літератури

 

 1. Аврех А.Я.  П.А.Столипін і долі реформ в України . - М.,1991 р.
 2. Кулешов С.В. Історія Батьківщини. М.,1991 р.
 3. С.В.Мироненко Історія Батьківщини: люди, ідеї, рішення. Нариси історії України 19 - початку 20 вв. М. 1991 р.
 4. Козарезов В.В.  О Петрі Аркадійовичі Столипіні. - М.,1991 р.
 5. Островський И.В.  П.А. Столипін і його час. - Новосибірськ,1992
Прочитано 2502 разів