Ви тутГоловна>>Географія>>Політико-адміністративний устрій Китаю - Реферат

Політико-адміністративний устрій Китаю - Реферат

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Політико-адміністративний устрій Китаю - Реферат

 

План
1.    Територія
2.    Державний устрій
3.    Адміністртивний поділ
4.    Карта
5.    Список літератури

Територія

       Китай розташований у східній частині Азії і омивається водами західних морями Тихого океану. Лоща сухопутної території Китаю складає 9,6 млн км2. Китай також займає величезні морські простори. Узбережжя Китаю на сході та південному сході омивається водами Бохайського, Жовтого, Східно-Китайського, і Південно-Китайського морів.
Державний устрій
Відповідно до Конституції КНР за формою державного правління Китай є республікою. В Китаї на центральному рівні існують шість владних структур: Всекитайські Збори народних представників, Голова КНР, Державна Рада, Центральна Військова Рада, Верховний Народний Суд і

Голова КНР, Держрада, Центральна Військова Рада, Верховний Народний Суд і Верховна Народна Прокуратура утворюються  Всекитайськими Зборами Народних Представників і є підзвітними йому і його Постійному Комітету.
 Всекитайські Збори народних представників (ВЗНП) – найвищий орган державної влади, його повноваження охоплюють чотири аспекти: законодавчий, призначення і зміщення кадрів, прийняття рішень і контрольний.
         1. Законодавча влада:  ВЗНП має повноваження вносити поправки до Конституції КНР , розробляти та випрааляти основні закони держави: Кримінальний кодекс, Цмвільний процесуальний кодекс, закони про державні заклади тощо.
         2. ВЗНП має повноваження обирати призначати звільняти зпосади працівників і керівників інших вищіх органів державної влади, а саме: обирати членів Постійного Комітету ВЗНП, Голову і заступників Голови КНР; призначати кандидатур Прем`єра Держради КНР, кандидатури заступників Прем`єра , членів Держради, міністів , голів державних комітетів, Головного ревізора, Відповідального секретаря; обирати голову ЦВС, призначати інших членів ЦВС, обирати голову Верховного Народного Суду і Генерального прпокурора Верховної Народної Прокуратури; звільняти з посади працівників і керівників, назначення яких належить до прерогативи ВЗНП.
        3. ВЗНП має повноваження приймати важливі державні рішення:  розглядати і затверджувати доповіді про виконання планів народногосподарського і соціального розвитку, розглядати і затверджувати проект державного бюджету і звіти про його виконання, затверджувати створення адміністративних одиниць на рівні провінцій (автономного району, міста центрального підпорядкування), виносити рішення стосовно утворення особливих адміністративних районів іх політичного устрою, виносити рішення стосовно питань війни і миру. ВЗНП також володіє іншими повноваженнями, що відповідають його статусу вищого державного органу влади
         4.ВЗНП має повноваження здійснювати контроль за роботою інших вищіх державних органів: ВЗНП здійснює контроль за дотриманням Конституції КНР. Відповідно до Конституції КНР Державна Рада, Верховний Народний Суд і Верховна Народна Прокуратура формується Всекитайськими Зборами народних представників і є підзвітні та підконтрольні йому. Здійснюючи контрольну функцію, ВЗНП контролює від імені народу роботу уряду та інших держівних органів. Це є важливим фактором нормального функціонування державного апарату у відповідності до закону.
        Відповідно до Конституції КНР та інших законів КНР сесії ВЗНП скликаються Постійним Комітетом ВЗНП раз на рік , зазвичай у першому кварталі. ВЗНП кожного скликання обирається на 5 років.
        Постійний Комітетет ВЗНП – це постійно діючий орган вищого державного владного і законодавчого органу, виконує вищі владнв і законодавчі повноваження в перервах між сесіями  ВЗНП. До складу ПК ВЗНП останнього 9-ого скликання входять 134 члени. Члени ПК ВЗНП не можуть займати  посади в державних , адмінісчтративних, судових і прокурорських закладах, у зв`язку з тим , щоб ПК ВЗНП міг ефективно здійснювати контроль за роботою вказаних закладів.
        ПК ВЗНП має повноваження давати роз`яснення статтям Конституції, здійснювати контроль за її виконанням, уповноважений розробляти і вносити поправки до законів, за вийнятком законів, прийняття яких є прерогативою ВЗНП; у проміжках між сесіями ВЗНП ПК ВЗНП уповноважений вносити доповнення і часткові виправлення в закони, затвердження яких є прерогативою ВЗНП, уповноважений тлумачити статті законів.
         Спеціальні комісії є постійними робочими органами ВЗНП, до обов`язків яких входить в період сесії ВЗНП вивчати, розглядати і складати проекти документів сесії, в перервах між сесіями ВЗНП комісії підпорядковуютьсяч ПК ВЗНП.

 Діюча законодавча стуктура Китаю

Назва держав-ного органу    Відповідна законодавча влада
ВЗНП та його Постійни Комітет    Здійснення законодавчої влади в державі; внесення поправок до Конституції КНР; здійснення контролю за дотриманням Конституції КНР; розробка і зміна основних законів держави.
Держрада    Розробка адміністративних заходів і законодавчих актів, видання, видання постанов і указів на основі Конституції КНР та інших законів
СНП провінцій, міст центрального підпо-рядкування та їх постійні комітети    Розробка за відсутності протиріч з Конституцією, законами, адміністративними закондавчими актами місцевих законодавчих актів і доведення до відома ПК ВЗНП.
СНП в районах, що здійснюють націо-нальну автономію    Встановлення порядку і правил самоуправління і розробка спеціальних положень зокремих питань з урахуванням політичних , економічних і культурних особливостей своїх районів, які вступають в силу після затвердження постійними комітетами СНП првінцій та автономних районів  і доводять до відома ПК ВЗНП.

        Голова КНР – голова держави, верховний представник КНР як в країні , так і за її межами. Інститут Голови держави – самостійний орган державної влади, важлива складова частина державного устрою.
        У відповідності з міжнародною практикою, Голова КНР, як і інші голови більшості держав, володіє прерогативою проголошення законів, найвищого дипломатичного представництва і прерогативою очолювати церемоніали на найвищому рівні. Відповідно до Конституції КНР до повноважень Голови КНР належать: проголошувати про вступ в силу прийнятих ПК ВЗНП законів, призначати та зміщувати членів Держради, на підставі рішень ВЗНП та його Постійного  Кмітету, оголошувати амністію, видавати укази про надзвичайний стан, від імені КНР прймати вірчі грамоти іноземних послів, призначати та відкликати  надзвичайних уповноважених послів КНР в інших країнах, ратифікувати і розривати договори і угоди з іншими країнами.
        В Китаї інститут Голови держави фактично є інститутом колективного керівництва, оскільки Голова КНР підпорядковується ВЗНП, безпосередньо виконуючи волю ВЗНП – вищого органу державної влади.
        Загаз Гловою КНР є Цзянь Цзямінь.
        Державна  Рада КНР – Центральний народний уряд, найвищий орган виконавчої влади. До складу Ради входять Прем`єр, заступники Прем`єра, члени Держради, голови міністерств та державних комітетів, Голвний ревізор, Відповідальний секретар. Кандидатуру на посаду Прем`єра висуває Голова КНР,  затверджує ВЗНП; голова КНР призначає і зміщує Прем`єра Держради. Інші члени Держради висуваються Прем`єром, затверджуються ВЗНП або його Постійним Комітетом, призначаються і зміщуються головою КНР. Строк повноважень Держради кожного скликання 5 років . Прибування членів Держради на посаді не повинно перевищувати двох скликань. В роботі Держради втілюється принцип відповідальності Прем`єра за роботу уряду і відповідальності міністрів та начальників держкомітетів за роботу своїх підрозділів. У зовнішньополітичній діяльності члени Держради можуть від імені Прем`єра брати участь у важливих заходах ; Головний ревізор відповідає за керівництво аудиторською роботою, здійснюючи контроль за видатками і прибутками державного бюджету; Відповідальний секретар Держради , діючи під керівництвом Прем`єра, відповідає за поточну роботу уряду і керує роботою канцелярії Держради. На Державну Раду покладений обов`зок втілювати в життя курс і політику КПК і законодавчі акти, прийняті ВЗНП. Вона керує внутрішніми та зовнішніми справами , обороною, фінансами, економікою , культурою та просвітницькою роботою в Китаї.
           Відповідно до Конституції КНР Держрада КНР володіє широкою сферою функцій, які зводяться до наступного: адміністративне законодавство, право законодавчої ініціативи, адміністративна влада, економічне управління, управління соціальним життям та інші функції.
           Зараз Прем`єром Держради є Чжу Жунцзи.

Адміністративний поділ

           За формою державного устрою Китай є унітарною державою. Відповідно до Конституції КНР в країні прийнято трьохступеневий адміністративний поділ: 1) Країна поділена на провінції, автономні райони та міста центрального підпорядкування. 2) Провінції та автономні райони поділені на автономні округи , повіти, автономні повіти та міста. 3) Повіти та автономні повіти поділені на волості, національні волості та поселення. Автономні райони , автономні округи та автономні повіти є територіями національноої автономії. За необхідності держава може утворювати особливі адміністративні райони. На теперішній час країна поділена на чотири міста центрального підпорядкування – Пекін, Шанхай, Тяньцзінь, Чунцін; 23 провінції – Хебей, Шаньсі, Шеньсі, Цзілінь, Хейлуньцзян, Цзянсу, Чжецзян, Аньхой, Фуцзянь, Цзянсі, Шаньдунь, Хенань, Хубей, Хунань, Гуандун, Хайнань, Сичуань, Гуйчжоу, Юньнань, Ганьсу, Цинхай, Ляонін, Тайвань; 5 автономних районів – Автономний район Внутрішня Монголія, Гуанси-Чжуанський, Тибетський, Нінся-Хуейський, Синьцзян-Уйгурський автономні райони. 1 липня 1997 року офіційно був створений Особливий адміністративний район Сянган, а 20 грудня 1999 року офіційно був створений ОАР Аомень.

Список літератури

1.    Китай: факты и цифры 2000  Издательство «Синьсинь» КНР, Пекин, 2000г.


Прочитано 739 разів