Ви тутГоловна>>Географія>>Залежність клімату від широти, підстиляючої поверхні, циркуляції атмосфери. Типи повітряних мас - Реферат

Залежність клімату від широти, підстиляючої поверхні, циркуляції атмосфери. Типи повітряних мас - Реферат

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Залежність клімату від широти, підстиляючої поверхні, циркуляції атмосфери. Типи повітряних мас - Реферат

1. Залежність клімату від географічної широти, підстилаючої поверхні, циркуляції атмосфери

Клімат — це багаторічний режим погоди, властивий певній місце¬вості. Він формується під впливом трьох найважливіших чинників: при¬току на Землю сонячної радіації, атмосферної циркуляції і характеру підстилаючої земної поверхні.
Клімат залежить від географічної широти, тому що вона визначає кут падіння сонячних променів, а значить — приплив на Землю соняч¬ної радіації. Цей чинник став причиною появи на планеті п'ятьох тепло¬вих поясів — жаркого, двох помірних і двох холодних.
Циркуляція атмосфери — не менш важливий чинник, який утво¬рює клімат, оскільки повітряні маси, що переміщуються (теплі або хо¬лодні, сухі або вологі), спроможні сформувати усередині теплового по¬ясу різноманітні режими погоди (тобто клімати). На глобальному рівні загальна .циркуляція атмосфери призводить до утворення поясів висо¬кого (у тропічних широтах і полярних областях) і низького (в екваторі¬альній смузі й помірних широтах) тиску.
Кліматичні пояси Землі (екваторіальний, субекваторіальні, тропічні і т. д.) — приклад спільної дії двох факторів — надходження сонячної радіації і планетарної атмосферної циркуляції.
Як приклад циркуляції повітряних мас, що призводять до форму¬вання клімату на регіональному рівні, можна назвати мусони — вітри, що змінюють свій напрямок два рази на рік. Літній мусон, дме з океану на сушу, а зимовий — навпаки.
Підстилаюча поверхня — це своєрідний фон, на якому відбувається перерозподіл тепла і вологи, це важливий кліматотвірний чинник. Так, висота місцевості над рівнем моря впливає і на кількість опадів (у горах їх випадає більше, ніж на прилягаючих рівнинах), і на температуру по¬вітря (чим вище, тим холодніше), У результаті в горах формується ви¬сотна кліматична поясність.
Гори можуть перешкоджати проникненню холодних повітряних мас (наприклад, Кримські гори захищають Південний берег Криму від хо¬лодного повітря північних широт. Гімалаї — приклад гір, що перешкод¬жають проникненню вологих повітряних мас усередину материка.
На клімат впливають і прибережні течії. Так, холодна Бенгельська те¬чія біля берегів Африки стала причиною утворення тропічної пустелі Наміб. У залежності від характеру підстилаючої поверхні (океан або суша) формуються морські і континентальні типи клімату.


2. Повітряні маси. Типи повітряних мас та їх рухи

Повітряні маси — великі об'єми повітря з тропосфері, що характе¬ризуються відносно однорідними властивостями (однорідні за темпера¬турою, вологістю) і рухаються як одне ціле.
На Землі виділяють 4 зональних типи повітряних мас.
Екваторіальне повітря — повітряні маси, що утворюються в смузі зниженого тиску. Вони мають високі температури і велику вологість.
Тропічне повітря — повітряні маси, що утворюються в смузі висо¬кого тиску. Континентальне тропічне повітря формується над тропічни¬ми пустелями. Воно має високу температуру, низьку відносну вологість. Морське тропічне повітря утворюється над океанами. У нього високі тем¬ператури і вологість.
Помірне повітря— повітряні маси, що утворюються помірних широтах. Морське помірне повітря формується в областях низького тис¬ку над океанами, вологість його велика. Західними вітрами і циклона¬ми воно переноситься далеко всередину материків, приносячи із собою опади. Континентальне помірне повітря формується над материками. Його властивості по сезонах неоднакові: улітку повітря має досить ви¬соку температуру І може містити достатньо вологи, взимку воно холод¬не й сухе.
Арктичне (антарктичне) повітря — повітряні маси, що утворю¬ються над Арктикою й Антарктидою в області високого тиску. Континен¬тальне арктичне (антарктичне) повітря має, вкрай низькі температури і невелику вологість. Морське арктичне (антарктичне) повітря трохи тепліше, містить більше вологи.
Між основними зональними типами повітряних мас виникають го¬ловні кліматичні фронти: арктичний, полярний, тропічний.
Фронти виникають і на регіональному рівні — при зіткненні теплої і холодної повітряних мас. Теплий фронт утворюється при насуванні теп¬лого повітря на холодне; холодний фронт — навпаки.

Прочитано 1037 разів